Đời sống
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn ở Sơn La
Vân Hồ là một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn La với đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. ...

Để đời sống của bà con được nâng cao, huyện Vân Hồ đã tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bản Khòng xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, với hơn 60 hộ dân là đồng bào dân tộc Thái. Cuối năm 2020, hơn 20 hộ gia đình trong bản được nhà nước hỗ trợ con giống. Sau 2 năm đa phần các hộ đã phát triển và nhân rộng đàn dê của gia đình, qua đó góp phần ổn định đời sống.

Chị Ngần Thị Đạt – Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La: “Dê thì ít bệnh tật, cỏ thì xung quanh nhà mình có nên không gặp nhiều khó khăn, mình nuôi thì bây giờ cũng đẻ được năm con, kinh tế cũng khá giả hơn rồi anh ạ.”

Ông Vì Văn Huy – Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La: “Trong số đồng bào dân tộc tại xã Chiềng Khoa nói chung và các đối tượng được hỗ trợ, tới này sẽ đề nghị huyện và bộ phận chuyên môn xuống trực tiếp hướng dẫn cho những hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, về kĩ thuật chăn nuôi hướng dẫn họ để họ nắm được cách phòng bệnh.”

Huyện Vân Hồ có 118 bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có đến 96 bản đặc biệt khó khăn. Huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4%-5%/năm.  

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Phòng Dân tộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La: “Trong thời gian tới phòng dân tộc sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, cùng triển khai tổng thể 3 chương trình, sẽ tham mưu cho huyện thực hiện tốt sử dụng nguồn vốn trong việc đầu tư hỗ trợ cho đồng bào dân tộc để nâng cao vật chất đời sống tinh thần cho bà con, hỗ trợ về đời sống giáo dục, phát huy bản sắc dân tộc.”

Cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ sẽ tập trung huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, khuyến khích người dân tham gia phát triển du lịch, từ đó tạo sinh kế cho bà con, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục