Đời sống
Nuôi ong theo hướng an toàn sinh học
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình “nuôi ong mật theo hướng an toàn sinh học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho bà con.

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình “nuôi ong mật theo hướng an toàn sinh học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho bà con.

Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình quy mô 105 thùng nuôi ong với 7 hộ nông dân là bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.  Với sự thích ứng và phát triển của đàn ong, mô hình đạt năng suất bình quân khoảng 25 kg/đàn/năm. Thông qua việc áp dụng mô hình nuôi ong mật theo hướng an toàn sinh học đã giúp thay đổi nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống, tăng thu nhập và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục