Star

Tháng 11 này, khách sạn thứ 2 thuộc thương hiệu Wink Hotels sẽ khai trương – Wink Hotel Danang Centre với 243 phòng, với những cam kết tương tự đối với các tiêu chuẩn khách sạn, những di sản độc đáo của Việt Nam, và trọng tâm là tính bền vững.