Đời sống
Xử lý nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
"Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thi hành công vụ, chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính..."

Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước

Theo đó, công tác này được đẩy mạnh và phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội… Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Tổng số tiền tiết kiệm được trong năm 2022 là 53.887 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng thẳng thắn chỉ ra, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch được giao, đặc biệt là nguồn vốn được Quốc hội bổ sung cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm.

Trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, ông Lê Quang Mạnh – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội – ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhưng cũng chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại. Việc xây dựng chính sách pháp luật, quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước chưa sát thực tế; việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư các dự án quan trọng cấp quốc gia còn chậm, gặp nhiều vướng mắc, làm lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

“Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thi hành công vụ, chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính. Vi phạm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời” – ông Lê Quang Mạnh nói.

Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, để khắc phục tình trạng này, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; kiểm soát chặt chẽ nợ công; các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, phân cấp, phân công, cụ thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục