Phim

Minh Chiếu đã cho Văn Sỏi biết mọi thông tin hắn điều tra được về Kim Phan, nghe kể về gia thế đồ sộ của ông Kim Phan, Văn Sổi liền bị hấp dẫn và theo Minh Chiếu học hỏi những điều cần thiết để việc giả danh được suôn sẻ. Sau khi được đào tạo bài bản, Văn Sổi với thân phận là Võ Kim Phan đã đến tìm gặp Kim Phan để nhận cha.