Phim

Ở tập phát sóng thứ 25 hôm nay, bộ phim “Vua bánh mì” đã có những chuyển biến mới vô cùng hấp dẫn với cuộc đối đầu cùng giang hồ của Hữu Nguyện và ông Vinh, từ đó mà “Vinh chong chóng” đã bị bại lộ!