Phim

Trong tập 3, Đài Trang tiếp tục kiếm cớ để tiếp cận Long. Còn nhóm của Điền và Mai cũng chuẩn bị tiếp đón đoàn khách đầu tiên với những biểu hiện hết sức… bất thường.