Phim

Canh bạc tình yêu tập 29, thời hạn đấu thầu sắp đến mà vẫn chưa tìm được cách xâm nhập vào máy tính của Đăng Duy khiến Thanh Vân lo lắng. Cô dựa vào một số ký hiệu mà Khiêm gợi ý lẻn vào phòng của “cậu chủ” làm “nhiệm vụ”