Phim

Sau khi nghe kết quả từ thắm tử chính Lâm (Anh Tài) là người đã hại mình năm xưa. Vân Anh (Tường Vi) tức tốc chạy đến nơi chồng công tác để “ba mặt một lời”. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu thì cả hai đã rơi vào kế hoạch của kẻ ác và may mắn thoát nạn sau đó. Nhờ vậy mà Vân Anh mới dần hiểu rõ chân tướng sự thật.