Phim

Trong tập 40 Tình yêu dối lừa, lợi dụng việc Hoàng Vân đang cần tiền để chữa bênh cho con, Minh Thư bèn dụ dỗ Vân giết hại Khánh My…