Hoa Hậu Việt Nam

Giữa tình cảnh bão lũ giông tố cướp đi sự sống của người dân và cả các chiến sĩ anh hùng, BTC Hoa Hậu Việt Nam cùng dàn Hoa Á hậu đã hợp sức biến đau thương thành hành động, xây dựng dự án từ thiện kêu gọi cứu trợ cho đồng bào miền Trung.