Đời sống

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Hà tiếp tục ủng hộ và chung tay kêu gọi ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu.