Đời sống

Nền âm nhạc Việt Nam được biết đến như một kho tàng nhạc cụ phong phú. Phản ánh phần nào lịch sử và văn hóa của cả dân tộc.