Đời sống

Với vấn đề dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV đang hoành hành hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cũng như một số địa phương khác đã có kế hoạch cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ, hoặc kéo dài thời gian nghỉ để đối phó với nCoV. Tuy nhiên, có một phương pháp giáo dục khá hay mà chương trình “Người đưa tin 24G” – THVL đề cập đến như là một ý tham khảo hay đối với ngành giáo dục các địa phương trong bối cảnh hiện nay.