Đẹp

Việc tài trợ vương miện cho cuộc thi sắc đẹp lớn được tổ chức tại Nhật Bản đã góp phần khẳng định chất lượng của sản phẩm và tăng độ uy tín của thương hiệu Long Beach Pearl