Hóng hớt

Kiểu tạo dáng với ngón tay đặt trên vầng thái dương đang được các siêu sao Hollywood áp dụng đồng loạt bởi nhiều lợi ích, tựa một mũi tên trúng “nhiều” con nhạn.