Chuyện cảnh giác

Mạng xã hội ngày càng phát triển, từ đó các loại tội phạm cũng ngày càng hoành hành hơn trên nhiều phương diện. Câu chuyện “lừa tình, lừa tiền” nay lại trở nên tinh vi hơn trước nhờ sự tiện ích của công nghệ.