Đời sống

Tại khu vực “láng nước” rộng hơn 3ha ở ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã xuất hiện đàn cá tự nhiên hàng ngàn con các loại.