Đời sống

Người dân Hà Nội ở các huyện Thạch Thất, Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ… trải qua nhiều giờ mất điện giữa thời tiết nóng như thiêu đốt, không quạt, không điều hòa.