Xã hội
Lâm Đồng quyết tâm xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số
Hòa chung quyết tâm của cả nước để xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, vì mục tiêu phục vụ nhu cầu xã hội và phát triển đất nước, trong những năm qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, cùng với sự đồng thuận, sự phối hợp tốt của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tập trung triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số.

Quan tâm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị tại tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan cấp tỉnh, một số địa phương được đầu tư đồng bộ. Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành các cơ quan nhà nước được sử dụng mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Qua đó, duy trì và nâng cao chỉ số ICT Index, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nguồn Internet

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trong đó phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử tại UBND tỉnh đã kết nối, liên thông gửi – nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương qua Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018. Trục kết nối liên thông phần mềm quản lý điều hành văn bản điện tử kết nối 100%  cơ quan khối Đảng, khối Chính quyền từ cấp tỉnh tới cấp xã. Văn bản phát hành lên trục liên thông đều được các cơ quan, đơn vị ký số điện tử.

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai cho 20/20 Sở, ngành; 12/12 thành phố, huyện và 147/147 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hệ thống mạng Campus tại Trung tâm hành chính tỉnh hoạt động ổn định, các hệ thống thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và phòng máy chủ data các sở ngành hoạt động ổn định phục vụ tốt cho hoạt động tại Trung tâm hành chính cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về chính phủ điện tử. Ảnh: Tuấn Linh

Triển khai hệ thống chứng thực và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho hệ thống phân giải tên miền của tỉnh (DNSSEC); kết nối trung tâm dữ liệu đa hướng (multi-home) sử dụng tài nguyên địa chỉ Internet độc lập, chuyển đổi sử dụng IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6) các ứng dụng dùng chung của tỉnh: cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử của tỉnh; đưa tỉnh Lâm Đồng nằm trong tốp đầu cả nước trong triển khai IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cấp 1.688 Chứng thư số (trong đó: 855 chứng thư số tổ chức, 833 chứng thư số cá nhân) cho các cơ quan nhà nước thuộc cả hai khối Đảng và khối chính quyền từ cấp tỉnh tới cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử, Lâm Đồng tiếp tục kiên trì nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử; thiết lập một hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn địa bàn tỉnh; ưu tiên cho hình thức thuê dịch vụ CNTT; từng bước sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo về CNTT được kịp thời phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, tạo cơ sở nền tảng để thúc đẩy phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi Chính phủ ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng, nâng cấp Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục