Miss Grand Vietnam

Trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023, Thùy Tiên cùng hơn 400 đại biểu khác tham gia lễ báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trao huy hiệu và nhận bằng khen.