Star

Diễn viên, ca sĩ Khắc Minh cùng ba – chú Quang xuất hiện tại Giải Mã Tri Kỷ. Lần đầu tiên chia sẻ những tình cảm với nhau thông qua lời nói, Khắc Minh “ Cảm ơn ba vì đã sinh ra con”.