Chuyện cảnh giác

Đã bao giờ bạn nhận được thông báo mình là khách hàng may mắn chưa? Bạn có nghe theo lời họ nộp phí để được nhận về những phần quà giá trị? Nếu câu trả lời là có, rất có thể bạn đã “sập bẫy”.