Đời sống

Giáo viên đánh giá đề thi khá sát thực tế, cho học sinh nêu quan điểm với những sự việc “nóng” xảy ra trên mạng xã hội. Nhiều thí sinh cũng tỏ ra thích thú với đề này