Xã hội

TP.HCM sẽ phát triển, triển khai sử dụng mô hình 3T (tiết giảm – tái sử dụng – tái chế) nhằm giảm thiểu, tăng cường phân loại chất thải nhựa để tái sử dụng, tái chế theo hướng phát triển nền kinh tế tuần hoàn.