Đời sống

Trước bối cảnh dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, AQUA Việt Nam đã trao tặng những phần quà sản phẩm điện máy thiết thực đến các bệnh viện tại Đà Nẵng để cùng các Y bác sĩ và bệnh nhân vượt qua dịch bệnh Covid-19.