Đời sống

Nam vương vì cộng đồng không chỉ là dịp để các thí sinh MR WORLD VIETNAM 2024 lan toả thông điệp sống ý nghĩa mà còn mang đến cơ hội cho họ chiến thắng và tiến thẳng Top 5 chung cuộc.