Đẹp

Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, năm 2020 là năm có ý nghĩa nhìn lại từng hành trình đã qua cũng như hướng đến một “Thập kỷ hương sắc” mới. Cùng tìm hiểu điểm nổi bật mà cuộc thi sẽ mang đến trong lần trở lại này.