K-Pop

Từ nhóm nhạc tân binh đầy triển vọng, giờ đây Fifty Fifty phải chịu cảnh bị “đóng băng” hoạt động do tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý.