TV Show

Đôi bạn diễn ăn ý Đoàn Thanh Tài và Bảo Trúc đã có dịp chia sẻ tình bạn tri kỷ cũng như giải mã những nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai trong suốt 7 năm qua.