TV Show

Chịu khó làm mới mình bằng nhiều hình ảnh khác nhau, Như Thùy khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi tham gia ghi hình cho chương trình Phút thư giãn.