Xã hội

Trong bối cảnh trên địa bàn TP.Hà Nội liên tục xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu.