Cười banh nóc
Khách muốn thế nào em chiều thế ấy!
Cười rách mồm khi "Làm dâu trăm họ".

Nghề nào cũng có cái khổ mọi người ạ, nhưng khách thích thế nào thì em chiều thế ấy thôi. Khách muốn bao lâu xong em đều có thể hoàn thành.

Demo 10 phút, 1 phút, hay 10 giây em đều làm được hết! Nhưng đẹp hay không thì em không chịu trách nhiệm nha!

Ký tên: Designer

 

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục