Cười banh nóc

Tình huống mà Lê Dương Bảo Lâm gặp phải cũng là một kinh nghiệm quan trọng cho rất nhiều người khi đi máy bay ra nước ngoài.