Đời sống

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh, Đơn nguyên Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tuần nào cũng gặp 2-3 bệnh nhi ung thư xương.