Phim

Phim ‘Duyên tiên tiền định’ tập 7,8 – Trong thân xác gã công tử ăn chơi, Phạm Trung (Hòa Hiệp) gặp lại “người yêu” trên trời – chính là Nụ (Quỳnh Lam) mà không hay biết…