Sao

Cristiano Ronaldo hứa tiếp tục chơi cho Al Nassr, dù trắng tay mùa 2022-2023.