TV Show

“Tiệm ăn bà Châu” của Quỳnh Châu tiếp tục hành trình trên dải đất Kon Tum. Lần này, Châu cùng diễn viên Hiếu Nguyễn đã gặp vị khách đặc biệt của chương trình Việt Nam mến yêu. Người đã tạo nên thương hiệu rất riêng trong ẩm thực với tên “Bazana”.