TV Show

Danh hài Lê Nam và bà xã Ngọc Quyên trở thành khách mời trong tập phát sóng ngày 19/5 vừa
qua của Giải mã tri kỷ. Trong chương trình cặp đôi đã chia sẻ những câu chuyện khó khăn
trong cuộc sống hôn nhân của họ.