Châu Á

Diễn viên,MC Trần Anh Huy cùng mẹ – cô Tuyết Vân xuất hiện tại Giải Mã Tri Kỷ. Hai mẹ con đã khoảng thời gian để ngồi lại, chia sẻ những tâm tư và tình cảm dành cho nhau.