Phim

Vốn chẳng ưa Trà nên vừa khi thấy Thái dẫn về nhà ra mắt, bà Hồng đã chửi mắng khiến nàng “tiểu tam” chỉ biết đứng nhìn trong sự cam chịu.