Phim

Tuyết trở về mang theo những âm mưu khiến cho cuộc sống của Phong và Diệu ngày càng nhiều khó khăn, rối ren. Liên tục những sóng gió cứ ập đến với gia đình của Phong nhưng điều làm khán giả tức nhất là bộ mặt của Tuyết vẫn chưa bị vạch trần trước các con.