Phim

Hy vọng có thể sớm nên giai ngẫu của hai kẻ yêu nhau tha thiết đã vụt tắt sau cuộc gặp gỡ giữa Minh Lan và mẹ của Trọng Nghĩa. Trong khi đó, Nhất Dương cùng cô tiểu thư “oan gia” cũng không may rơi vào độc kế của người phụ nữ tham lam, gian xảo…