TAG: "Đánh cắp số phận"

‘Đánh cắp số phận’ tập 40&41 – Ở công ty xảy ra một tai nạn, Minh Anh (Nhật Hạ) không màng nguy hiểm lao tới đỡ cho Mỹ Anh (Trúc Anh) và bị thương. Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) lo lắng chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội bế em vợ lên xe đưa đi bệnh viện.

06/01/2024