Phim

(Kế hoạch hoàn hảo – Tập 8) Nhận thấy Duy Nam bắt đầu có tình cảm với Bảo Ngọc, Minh Đạt quyết tâm xen vào… phá đám.