Phim

(Hoa hồng cho sớm mai – Tập 2) Trung nung nấu ý định trả thù Hằng bằng cách nhắm vào Thanh, còn Mỹ thì tức tối vì không được Trung trọng dụng. Riêng bà Lê thì ghẻ lạnh Hằng khi cô vừa ra tù…