Phim Châu Á

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn “bạo” là thế, song vẫn thua cặp đôi diễn viên thế hệ mới.