Phim

Trong tập 7, vì muốn giúp thầy Phan (Trọng Nhân) có tiền lo cho má nên Hạnh Thúy (Ngô Phương Anh) đã lén để tiền vào túi vào người mà mình “thầm thương trộm nhớ”. Trong khi đó ở dưới quê Thành (Huỳnh Đông) tiếp tục nhận những trận đòn roi đau đớn từ bà Phú (Thân Thúy Hà)…