Chuyện cảnh giác

Cứ ngỡ mình là khách hàng may mắn, một người phụ nữ đã rơi vào “bẫy” của kẻ gian khi liên tục bị tác động tâm lý, yêu cầu chi tiền… để rồi sau cùng mới nhận ra chẳng có chuyện khách hàng may mắn nào ở đây, mà thực tế là một “màn kịch” lừa đảo khiến nạn nhân bị mất đến hàng chục triệu đồng chỉ vỉ chiêu thức lừa đơn giản chẳng ai ngờ. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo này.