Phim

Là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về, xuất thân thấp hèn nhưng Lộc luôn nung nấu ý chí bất chấp tất cả để đổi đời. Bỏ lại những ân nhân mà ra đi, hắn dần biến chất thâm độc bởi sự mưu mô, toan tính hình thành từ ham muốn nhanh giàu.